Vi vil samle inn kollekt til De fire diakoniinstitusjoner

*obligatoriske felt

Finn ut mer om De Fire Diakoniinstitusjoner her:

Haraldsplass diakonale stiftelse

Diakonova

Diakonhjemmet

Lovisenberg

Last ned De Fire Diakoniinstitusjoner – Offersøknad 2019