Her kan du laste ned alle offersøknadene for 2019 i én PDF.

Last ned PDF med alle offersøknadene for 2019

Denne PDFen inkluderer også de organisasjonene som kun er med digitalt.

Husk å registrere deres kollekt-datoer hos den enkelte organisasjon. Da lar dere organisasjonene vite når dere planlegger å samle inn kollekt til dem og bidrar til tettere kontakt mellom menighet og kollekt-mottaker.

Klikk øverst til venstre for å komme til forsiden der du kan se alle organisasjonene som er med og gå inn på den enkeltes side for mer informasjon og registreringsskjema.

 

For tilbakemeldinger eller spørsmål om offersøknadsordningen send e-post til kirkekollekt@kpk.no