Her kan du laste ned alle offersøknadene for 2019 i én PDF.

Last ned PDF med alle offersøknadene for 2019

Denne PDFen inkluderer også de organisasjonene som kun er med digitalt.

Husk å registrere deres kollekt-datoer hos den enkelte organisasjon. Da lar dere organisasjonene vite når dere planlegger å samle inn kollekt til dem og bidrar til tettere kontakt mellom menighet og kollekt-mottaker.

Klikk øverst til venstre for å komme til forsiden der du kan se alle organisasjonene som er med og gå inn på den enkeltes side for mer informasjon og registreringsskjema.

 

For tilbakemeldinger eller spørsmål om offersøknadsordningen send e-post til kirkekollekt@kpk.no

Mer om nettportalen www.kirkekollekt.no
Kristelig Pressekontor sin nettportal www.kirkekollekt.no – gir menigheter muligheten til å registrere hvilke organisasjoner de planlegger å gi kollekten til og hvilke datoer de skal gjøre det.
Når en menighet registrerer sine kollekter går det automatisk en e-post til de organisasjonene det gjelder med info om menighetsnavn og dato for kollekten. Å få slik informasjon er et ønske vi har fått fra flere organisasjoner. Dette gir en mulighet, for de organisasjonene som ønsker det, å ta kontakt med menigheten som skal gi kollekt i forkant og tilby besøk eller informasjon til gudstjenesten.
I tillegg til nedlastbare offersøknader ligger det her lenker til organisasjonenes nettsider med mer informasjon om arbeidet menighetene kan støtte.

Fordeler for organisasjonene:

  • Opplysning om hvor og når det blir samlet inn kollekt til organisasjonen
  • Mulighet for å gi mer informasjon og tilby ressurser (som besøk, PowerPoint eller film)
  • Stor valgfrihet i hvor mye ekstra arbeid man ønsker å legge i det
  • Organisasjonen beholder kontrollen om hvilke opplysninger som gis om organisasjonen

Fordel for menighetene:

  • Mulighet for mer kontakt med organisasjonen man gir kollekt til
  • Tilgang til mer informasjon enn kun skriftlig søknad (som besøk, PowerPoint eller film)
  • Portalen kan også benyttes av menigheter i andre kirkesamfunn enn Den norske kirke.